Nieuwe examens voor de uitstroomprofielen

Schooljaar 2018-2019 starten we met een ander examen binnen het profieldeel van de opleiding. Dit geldt voor alle studenten die gekozen hebben voor het profiel BOS, Bewegingsagoog, TC Fitness en Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl. De naamgeving is veranderd, maar er zijn wel nog steeds twee examens. Een groot deel van deze examens wordt in de praktijk beoordeeld, waarbij zowel praktijkbegeleider als de docent van school gezamenlijk de student beoordelen. 

Het eerste examen is profiel kerntaak 1 waarbij de studenten bij ieder profiel een activiteitenprogramma moeten opstellen gericht op de doelgroep die bij het profiel hoort. Het tweede examen is profiel kerntaak 2 waarbij de studenten zelfstandig een project moeten bedenken, voorbereiden en uitvoeren.

Naast de naamgeving is er ook een wijziging in de beoordeling van beide examens. Een klein onderdeel van beide examens wordt schriftelijk in de vorm van een portfolio/verslag getoetst. Het eindgesprek van beide examens is gelijk gebleven en wordt afgenomen door docenten van het Sport College. Hieronder een voorbeeld:

  • Kwalificerende beoordeling kerntaak P3-K1 
  • Aanbieden van een SB-programma voor een gezonde(re) leefstijl 
  • Examen Kerntaak P3-K1
  • Aanbieden van een SB-programma voor een gezonde(re) leefstijl
  • Leefstijlplan    

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: