Nieuw profiel: Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Het profiel Sport, Bewegen en Gezonde (SBG) leefstijl is schooljaar 2018-2019 van start gegaan. De SBG-coördinator biedt sport- en beweegprogramma’s aan gericht op een gezonde(re) leefstijl. De belangrijkste taak is het handhaven van een gezonde leefstijl of het verbeteren van de leefstijl van uiteenlopende doelgroepen. Dit kan een groep zijn of een individuele deelnemer. De leefstijlfactoren waarmee studenten aan de slag gaan zijn de BRAVO-factoren (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning) en de zes dimensies vanuit het nieuwe concept van gezondheid (https://ipositivehealth.com): lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, dagelijks functioneren, sociaal maatschappelijk participeren en kwaliteit van leven.

In de opleiding worden lessen verzorgd rond thema’s over voeding, gezondheid, ontspanning, communicatie, kwetsbare ouderen, leefstijl- en beweeginterventies en chronische aandoeningen. Hierbij wordt zo veel mogelijk de verbinding met de praktijk gezocht en gelegd. Het werkveld is breed, stages lopen de studenten in gezondheidscentra, fitness-, wellness- en sportcentra, woonzorgcentra, ziekenhuizen en sportverenigingen.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: