Beroepspraktijkvorming (BPV) Sport College Utrecht

In het beroepsonderwijs zijn studenten verplicht om stage te lopen: de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens hun stage doen zij ervaring op.

Het BPV (beroeps praktijk vorming) bureau helpt alle studenten bij het voorbereiden, zoeken, uitvoeren en beëindigen van een stageplek. 
Tijdens de voorbereiding helpen wij studenten door het maken van een stageboekje, het bijhouden van de relaties met stagebedrijven en het werven van nieuwe plekken. Bij het zoeken van de stage helpen wij de studenten die geen (geschikt) bedrijf kunnen vinden. Tijdens het uitvoeren van de stage begeleiden wij vanuit school het bedrijf en de student.

Wij kunnen snel schakelen bij eventuele onenigheden en wij begeleiden bij het afnemen van kerntaken. Bij de beëindiging van de stage zorgen wij ervoor dat de uren en taken die gelopen en gedaan moesten worden behaald zijn. 

Tot slot is verwachtingsmanagement een van de belangrijkste taken van het BPV bureau, het managen van de verwachtingen van zowel de student als het stagebedrijf. Als dit goed is afgestemd heeft dit een geslaagde stageplek voor beide partijen tot gevolg.

Zijn er op dit moment nog beschikbare stageplaatsen voor dit schooljaar, dan horen wij dat graag via @email.
Wij zoeken met name stageplekken voor onze niveau-2-opleiding Dienstverlener Sport en Recreatie binnen het Fitness segment. Andere stageplekken zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wij hopen ook dit schooljaar weer op een goede samenwerking.
Het BPV team.

 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: