Sport- en Bewegingscoördinator (bol, mbo)

BOL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Als sport- en bewegingscoördinator verzorg je zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten en begeleid je groepen mensen die bewegen en sporten. Je bent bijvoorbeeld buitensportinstructeur, voetbaltrainer of zweminstructeur.

Is dit iets voor mij?

Je bent sportief en vindt het leuk om met mensen te werken. Ook sta je graag voor een groep en je geeft graag leiding. Ben je ook nog goed in organiseren? Dan is de opleiding Sport- en Bewegingscoördinator in Utrecht iets voor jou!

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 4

Start

September 2019

Crebonummer en naam

23163 Sport en bewegen

Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een sport- en bewegingscoördinator te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Dat betekent dat je onder andere leert hoe je sport- en bewegingsactiviteiten aanbiedt en wedstrijden, evenementen of toernooien organiseert. Ook houd je je bezig met het uitvoeren van algemene werkzaamheden op je stageplek zoals het inschrijven van deelnemers en het organiseren van een personeelsuitje.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op stage. Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.
Op basis van je resultaten bepalen we na het eerste leerjaar of je de opleiding versneld (niveau 4 in 3 jaar) mag doen. 

Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

 • Lesgeven
 • Leidinggeven
 • Sportieve recreatie
 • Groepen mensen stimuleren te bewegen en sporten
 • Organiseren van sportieve evenementen
 • Uitvoeren van projecten
 • Sportvaardigheden

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Leren, Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen:
Tweede leerjaar:

 • Instructeur buitensport, instructeur skiën/snowboard
 • Instructeur Zwem ABC, instructeur doelgroepen
 • Instructeur Fitness, Instructeur Fitness doelgroepen 
 • Instructeur Weerbaarheid, Oriëntatie op ondernemerschap
 • Instructeur Sportieve recreatie, Veilig sportklimaat
 • Trainer / Coach TC3breed: Trainer-Coach, Veilig sportklimaat
 • Veilig voetbalklimaat en Trainer/Coach

Derde leerjaar:

 • Sportmassage
 • Gezonde leefstijl
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Ondernemerschap mbo

Alle richtingen uit leerjaar twee kun je ook kiezen in leerjaar drie behalve wanneer je de opleiding versneld doet. 

Vierde leerjaar:

 • Voorbereiding HBO

Meer informatie over de opleiding
sportcollege@rocmn.nl of (030) 754 2700

Stage

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Waar je ervaring opdoet hangt af van jouw keuzedeel. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Vanaf het eerste jaar loop je elke week ongeveer 8 uur stage. In het tweede en derde leerjaar loop je ongeveer anderhalve dag stage voor je keuzedeel. Daarnaast voer je een aantal uur activiteiten (prestaties) op verschillende plekken in de sportpraktijk uit. In het laatste leerjaar staat je stage helemaal in het teken van je uitstroomprofiel.

Na je opleiding

Na drie of vier jaar studeer je af als sport- en bewegingscoördinator en kun je onder andere aan de slag bij sportverenigingen, overheidsinstanties of fitnesscentra. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO); Sport, Management en Ondernemen; Sportkunde; Voeding en Diëtetiek; Fysiotherapie; Psychomotorische therapie (PMT); pabo; Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Vrijetijdskunde.

Hogeschool van Amsterdam – Academie leraar lichamelijke opvoeding
Het Sport College is een convenantpartner van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam. Als convenantpartner hebben we ieder jaar contact met de ALO Amsterdam en maken we afspraken over de instroommogelijkheden voor jou als student. Je start in het eerste studiejaar van de ALO en krijgt vrijstellingen voor vakken in leerjaar 1 die overlap hebben met het Sport College. Zo loop je in het eerste jaar bijvoorbeeld minder stage.
Op dit moment is de ALO Amsterdam het doorstroombeleid van mbo naar hbo aan het aanpassen en is het nog niet helder waar studenten van de convenantpartner vrijstellingen voor krijgen en waar de tegemoetkoming ligt op basis van toelating op de ALO.

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

Je hebt ook nodig:

 • Zwemdiploma A (voor specialisatie Zweminstructeur is ook zwemdiploma B verplicht)
 • Succesvolle afronding van de kennismakings-  en selectiedag (sporttest en gesprek)
 • Het Sport College adviseert een Sportmedische keuring 

Deelnemers die niet voldoen aan de vooropleidingseisen kunnen door middel van een toelatingsonderzoek toch geplaatst worden in een mbo-opleiding op niveau 3. Op basis van de AMN toets en TOA-toetsen voor taal en rekenen wordt het niveau van de opleiding bepaald. De onderwijsinstelling bepaalt of je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2018 - 2019: € 1.155,-.

Tijdens je studie schaf je leermiddelen zoals boeken en materialen aan. De kosten hiervan zijn:

 • Boekenpakket ongeveer € 250,- à € 300,-  (via Studers)
 • Laptop
 • Kledingpakket ca. € 250,-
 • Sportmedische keuring wordt nadrukkelijk geadviseerd (vaak opgenomen in aanvullende verzekering)
 • Activiteitenweek (verschilt per activiteit)

 

Uitstroom

Vanaf het vierde leerjaar volg je een van de uitstroomprofielen:  Buurt Onderwijs Sport coördinator, Sport- en Bewegingsagoog, Trainer Coach – Fitness en Gezondheid of Lifestyle coördinator. 

Buurt Onderwijs Sport coördinator
Als coördinator buurt, onderwijs en sport (BOS) organiseer je sporten en spelen voor kinderen op de lagere school, bij sportverenigingen en het welzijnswerk in de buurt.

Sport- en Bewegingsagoog
Als sport- en bewegingsagoog werk je met bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld met gehandicapten, gedetineerden, psychiatrische patiënten of in de revalidatie.

Trainer Coach – Fitness en Gezondheid
Als trainer coach – fitness en gezondheid werk je met verschillende deelnemers aan het verbeteren van hun gezondheid. Daarnaast zullen de activiteiten gericht zijn op het voorkomen, terugdringen of in kaart brengen van gezondheidsrisico’s.

Lifestyle coördinator
Een lifestyle coördinator coacht mensen om zelf hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: