Praktijkopleider/leercoach (bbl, mbo)

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Je ervaring inzetten om zelf door te ontwikkelen

Heb je ruime ervaring in een van de branches zorg, welzijn, sport of dienstverlening en ben je gemotiveerd om toekomstige mbo-beroepsbeoefenaars in hun stage/werk te begeleiden? Wil je jouw enthousiasme overbrengen naar collega's, werkbegeleiders en leidinggevenden en je positie verbreden en de mogelijkheden binnen je werk vergroten? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou!

Wil je meer weten over deze opleiding? Meld je dan bij de volgende open dag aan voor Welzijn College, locatie Disketteweg 10.

Starten na de zomer?

Starten na de zomer?

In het kort

Duur

1 jaar

Startdatum

Zie onder

Kosten

€ 306,-

Jij als praktijkopleider/leercoach

Als praktijkopleider organiseer, coördineer en bewaak je het leertraject van studenten bij leerbedrijven. Je bent verantwoordelijk voor het leerproces van de stagiairs binnen jouw organisatie. Ook coach je werkbegeleiders bij het uitvoeren van hun taken. Zo help je een leerplan voor de stagiair op te stellen. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van het begeleiden en beoordelen op orde is. In kleinere organisaties of bij een gering aantal stageplaatsen, combineer je je functie vaak met een functie in het primaire proces (uitvoerend of leidinggevend) of met die van werkbegeleider.

Inhoud opleiding

De opleiding duurt 15 maanden en is praktijkgericht van aard. We werken aan de hand van beroepsthema’s. Met behulp van je startprofiel en een persoonlijk ontwikkel- en activiteitenplan werk je toe naar de examens. De beroepsthema’s zijn:

 • Sterk communicatief ingesteld en kunnen schakelen
 • Leergierige open houding, geduld en doorzettingsvermogen
 • Grenzen bewaken voor zichzelf en anderen
 • Groot invoelingsvermogen bij alle betrokkenen in de organisatie met een balans in emotionele betrokkenheid en professionele distantie
 • Objectiviteit tonen
 • Overredingskracht tonen
 • Kunnen presenteren

Daarnaast volg je algemene vakken als Nederlands (niveau 3F), rekenen en burgerschap. Kijk voor het complete kwalificatiedossier op de website van het sbb.

Flexibel instromen

Je kunt ook flexibel instromen. Omdat de opleiding is vormgegeven rondom verschillende beroepsthema’s kun je per beroepsthema instromen. Wanneer je alle beroepsthema’s hebt afgerond, ontvang je een diploma. Het is ook mogelijk om voor afzonderlijke beroepsthema’s een certificaat te behalen, dat kan bij het beroepsthema ‘coördineren van het leerproces’, ‘examineren’, ‘coachen van werkbegeleiders’, ‘kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming’.

Start, locatie en lesdagen

De opleiding start op 31 augustus 2022. Je hebt wekelijks les op woensdagmiddag en -avond. De lessen worden gegeven op de locatie Disketteweg 10 in Amersfoort.  

Werkend leren, bbl

Je hebt een arbeidscontract van tenminste 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Daar voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je coach begeleid je op de werkplek. Kijk op de website www.stagemarkt.nl of jouw leerbedrijf erkend is voor praktijkopleider op de locatie waar jij werkt. Zo niet, dan moet dit worden aangevraagd bij de S-BB.

Toelatingseisen

 • Relevant vakdiploma niveau 3 of 4
 • Relevante werkervaring binnen de welzijn-, zorg- of dienstverleningssector
 • Minimaal twee stagiaires en twee werkbegeleiders om te begeleiden
 • Een coach (vanuit de instelling) die jouw leerproces volgt en ondersteunt

Diploma

De medewerker ontvangt een erkend mbo-diploma Praktijkopleider op mbo-niveau 4.

Vervolg

Na het behalen van je diploma kun je in alle sectoren mbo-studenten of beginnende medewerkers op mbo-niveau werken coachen als praktijkopleider/leercoach.

Kosten

Het lesgeld is € 306,- en € 165,- voor leermiddelen.  

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: