Coördinator Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (bol, mbo)

 • Niveau 4
 • BOL

Wat doe je in dit beroep?

Als coördinator Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl verzorg je zelfstandig of in samenwerking met andere disciplines (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een diëtist, de wijk- en thuiszorg)  sport- en bewegingsactiviteiten die gericht zijn op een gezonde(re) leefstijl. Je doet dit onder andere in sport- en fitnesscentra, wijkgezondheidscentra, zwembaden en in woonzorg- en buurtcentra. Je werkt met uiteenlopende doelgroepen, van jong tot oud en van gezond tot ongezond in verschillende lagen van de samenleving. Zoals bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, kinderen, mensen met een chronische aandoening of met overgewicht, maar ook met mensen die niet in een speciale doelgroep vallen maar wel een gezonde(re) leefstijl nastreven.

Is dit iets voor mij?

Je bent sportief en vindt het leuk om met mensen te werken en te begeleiden op het gebied van gezondheid en leefstijl. Ook sta je graag voor een groep en kun je leiding geven. Je bent niet zozeer gericht op competitief sporten en prestaties, maar meer op bewegen en een gezonde levensstijl. 

Zie je jezelf later als dé leefstijl coach die mensen op een sportieve wijze kan trainen, begeleiden en motiveren om het beste uit zichzelf te halen? Dan is de opleiding coördinator Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in Utrecht iets voor jou!

*Let op: in Amersfoort kun je deze opleiding ook volgen. Daar heet deze opleiding Sport- en Bewegingscoördinator (niveau 4)

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 4

Start

Eind augustus 2021

Lesgeld

€ 1.216-

Crebonummer en naam

25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid

Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je hoe jij een bijdrage kan leveren om beweeggedrag van mensen met (een risico op) een chronische aandoening en kwetsbare groepen positief te beïnvloeden en hun leefstijl te verbeteren. Het gaat daarbij om mensen met (een risico op) diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas, maar bijvoorbeeld ook om ouderen met een verhoogd risico op botbreuken. Daarnaast kan je ook mensen die niet in een speciale doelgroep vallen informeren over en begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.  Je leert op school en in de praktijk om:

 • Het opstellen van een leefstijlplan voor zowel individuen als kleine groepen
 • Het begeleiden van beweegprogramma’s, bv. bij diabetes
 • Het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl
 • Het signaleren van gezondheidsrisico’s bij personen en hen voorzien van advies (zoals bv. in het geval van overgewicht)

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op stage. Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling. Tijdens de opleiding krijg je les in onder andere:

Basisvakken

 • Anatomie, fysiologie en trainingsleer
 • Les- en leidinggeven
 • Evenementenorganisatie
 • Sportvaardigheden
 • Voedingsleer
 • Medic First Aid
 • Bewegen op muziek, yoga, tai chi, mindfulness
 • Communicatieve en sociale vaardigheden

Profielvakken

 • De gezondheidscheck
 • Trends en ontwikkelingen, gezondheidsbeleid
 • Beweegprogramma’s voor mensen met een (chronische) aandoening. O.a. aangepast sporten Revalidatiecentrum De Hoogstraat, diabetes (Beweegkuur), hart- en vaataandoeningen (Hart-vaatcoach) en kanker.
 • Ziekteleer
 • Ouderen, valpreventie en -technieken
 • Leefstijlanalyse, leefstijlinterventies en gedragsverandering

Algemene vakken

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Leren, Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen (het aanbod wordt jaarlijks aangepast en aangevuld)

 • Digitale vaardigheden
 • Instructeur Fitness
 • Speciale doelgroepen sport & bewegen
 • Sportmassage 
 • Instructeur zwemonderwijs
 • Ondernemerschap mbo
 • Voorbereiding HBO

Stage of werkend leren

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stages. Wij bieden ondersteuning bij het zoeken naar een stageplaats. Stages kunnen bijvoorbeeld gelopen worden in sport- en fitnesscentra, wijkgezondheidscentra, zwembaden, woonzorg- en buurtcentra. 

Vanaf het eerste jaar loop je elke week ongeveer 8 uur stage. In het tweede leerjaar loop je ongeveer anderhalve dag stage voor je keuzedeel. Daarnaast voer je een aantal uur activiteiten (prestaties) op verschillende plekken in de praktijk uit. Het laatste leerjaar staat helemaal in het teken van je eindstage. 

Na je opleiding

Na drie jaar studeer je af als coördinator Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl en kun je onder andere aan de slag bij sportverenigingen, overheidsinstanties, verslavingsklinieken (met sport), voedings-, gezondheids- en fitnesscentra en verzorgingstehuizen. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar Sport, Management en Ondernemen, Sportkunde, Voeding en Diëtetiek, Fysiotherapie, Psychomotorische therapie (PMT), pabo, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Vrijetijdskunde of de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). 

Alle Hogescholen passen het beleid aan voor doorstroming mbo en hbo. Dit kan jaarlijks worden aangepast.

Hogeschool van Amsterdam – Academie leraar lichamelijke opvoeding
Het Sport College is een convenantpartner van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam. Je start in het eerste studiejaar van de ALO en krijgt vrijstellingen voor vakken in leerjaar 1 die overlap hebben met het Sport College. Zo loop je in het eerste jaar bijvoorbeeld minder stage. Wij hebben contact met de ALO in Amsterdam (HVA) als je gaat doorstromen en zijn op de hoogte van elkaars onderwijsprogramma.

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Je hebt ook nodig:

 • Zwemdiploma A (voor specialisatie Zweminstructeur is ook zwemdiploma B verplicht)
 • Succesvolle afronding van de intake- en kennismakingsdag
 • Het Sport College adviseert een Sportmedische keuring

Kennismaken

Dit is een selectie-opleiding. Dat betekent dat je na je aanmelding wordt uitgenodigd voor een intake- en kennismakingsdag waarbij wij kijken of de opleiding goed bij je past. Op deze intake- en kennismakingsdag maak je kennis met docenten, krijg je een indruk van de opleiding en ga je ervaren wat er van jou verwacht wordt tijdens deze opleiding. Dit doen we door middel van een gesprek, een voorlichting, een teambuildingactiviteit, les- en leiding geven en een bewegingsactiviteit. Tijdens het gesprek komt ook je motivatie aan de orde. Na de intake- en kennismakingsdag ontvang je een advies. De dag duurt van 9:00 tot 15:00 uur.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2021 - 2022: € 1.216,-. Studenten krijgen in schooljaar 2021-2022 een eenmalige korting van 50% op het lesgeld en betalen dus € 608,-.

Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website. 

Tijdens je studie schaf je leermiddelen zoals boeken en materialen aan. De kosten hiervan zijn:

 • Boekenpakket jaar 1 ongeveer € 250,- à € 300,- (via Studers)
 • Boekenpakket jaar 2, 3
 • Laptop
 • Kledingpakket ca. € 250,-
 • Sportmedische keuring wordt nadrukkelijk geadviseerd (vaak opgenomen in aanvullende verzekering)
 • Activiteitenweek (verschilt per activiteit, waaronder een kosteloze optie)
 • Je dient verschillende sportschoenen te hebben voor zaal, (kunst)gras en buiten

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: