Nieuws vanuit de beroepspraktijkvorming (BPV), november 2017

Kennismakingsfilmpje
In september zijn we weer gestart met een nieuw schooljaar. Studenten zijn goed op zoek gegaan naar stageplekken en de meeste studenten hebben een mooie stageplek gevonden. Veel leerbedrijven hebben inmiddels een kennismakingsmail ontvangen waarin de naam van de stagebezoeker vermeld staat en een link naar het introductiefilmpje. Bekijk hier deze filmpjes

Speerpunten voor 2017-2018: voorbereiding, matching en begeleiding
Ook dit jaar hebben we gekeken naar de tevredenheid van het werkveld en de studenten. De punten die hieruit gekomen zijn hebben we meegenomen in ons BPV-jaarplan. We gaan o.a. aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. Komend schooljaar gaan we nog meer in gesprek met het werkveld. Naast de voortgang van de student, die wordt besproken met de stagebezoeker, nemen we ook contact op om inhoudelijk te kijken naar bijv. stageopdrachten, aansluiting van de lessen met het werkveld en om te bespreken hoe we onze samenwerking kunnen optimaliseren.
  2. Door middel van het introductiefilmpje, de kennismakingsmail en de presentatie aan studenten in de klas is meer aandacht besteed aan het 'verwachtingsmanagement'. We willen graag dat de student, de stagebezoeker en het werkveld weten wat er dit schooljaar verwacht kan worden m.b.t. het stagebezoek en de contactmomenten tussen school en stageplek.
  3. Onze niveau-2-opleiding groeit. Daarmee zijn er ook meer stageplekken nodig. Komend jaar wordt er vanuit de opleiding contact met stagebedrijven opgenomen met het verzoek om de SBB-erkenning uit te breiden naar niveau 2.

Assessortraining en werkveldbijeenkomst
Ook dit jaar zullen wij weer een assessortraining verzorgen en een werkveldbijeenkomst organiseren. Dinsdag 21 november 2017 wordt de werkveldbijeenkomst met als thema 'Begeleiden op maat' georganiseerd. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. Omstreeks maart zal de tweede themabijeenkomst georganiseerd worden. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de assessortraining. Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 december 2017.  

Stageplaatsen 17-18
Mocht u op dit moment nog beschikbare stageplaatsen voor dit schooljaar hebben, dan horen wij dat graag via bpvutrecht@rocmn.nl.
Wij zoeken met name stageplekken voor onze niveau-2-opleiding Dienstverlener Sport en Recreatie binnen het Fitness segment. Andere stageplekken zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wij hopen ook dit schooljaar weer op een goede samenwerking.
Het BPV team.

Nieuwe collega BPV bureau Sport College

In de laatste nieuwsbrief voor de zomer hebben we onze nieuwe collega al even geïntroduceerd. Hieronder zal hij zichzelf kort voorstellen: "Mijn naam is Rowan Kuper en ik ben 27 jaar oud. Ik woon nu acht jaar in Utrecht en sinds twee jaar samen met mijn vriendin en een poes. Ik speel gitaar in een band en voetbal bij VSC. Sinds augustus ben ik bij het Sport College in dienst als BPV-medewerker, daarvoor werkte ik drie jaar bij FC Utrecht. Door een stap te maken naar het onderwijs komt voor mij een droom uit. Ik kijk uit naar onze samenwerking, tot binnenkort!"

Rowan Kuper

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: