Nieuws vanuit de beroepspraktijkvorming (BPV), februari 2018

Ons werkveld is weer vijftien geschoolde assessoren rijker!  

Op donderdag 14 december 2017 heeft het Sport College in samenwerking met Cinop de jaarlijkse assessorscholing aangeboden. Het was een leuke en leerzame dag. Vooral nu examinering steeds meer in het werkveld plaatsvindt, is de vraag naar meer geschoolde praktijkbegeleiders groot. Wij zijn uiteraard erg blij met deze nieuwe assessoren! 

Themabijeenkomst ‘Begeleiden op maat’

Op dinsdag 13 maart en vrijdag 16 maart zal het Sport College weer een themabijeenkomst organiseren voor alle praktijkbegeleiders in het werkveld. Het thema is: ‘Begeleiden op maat’. Wij vinden het belangrijk om samen te investeren in een kwalitatief goede begeleiding van onze studenten. Afgelopen november ging de themabijeenkomst niet door, veel leerbedrijven konden niet op de betreffende dag. Daarom geven wij deze themabijeenkomst nu op twee verschillende dagen, zodat iedereen de kans heeft om deze leerzame bijeenkomst bij te wonen. Bij de themabijeenkomst ‘Begeleiden op maat’ staan een aantal zaken centraal:

  • Breinleren in relatie tot het puberbrein
  • Niveau gericht begeleiden en uitdagen
  • Verlichten of verzwaren van de stageopdrachten (niveau 2-3-4)

Op beide dagen wordt dezelfde workshop aangeboden. Je ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Zet de datum nu alvast in je agenda! 
Dinsdag 13 maart 18.30-21.00 uur/ vrijdag 16 maart 9.00-11-30 uur.

Examens worden afgenomen binnen de stage 

Onze collega’s zijn inmiddels weer het werkveld ingetrokken om met jullie te spreken over de examens die dit jaar standaard op de stageplek worden afgenomen. Voor onze tweede- en derdejaars studenten betekent dit dat kerntaak 3 ‘Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken’ wordt besproken tijdens het eerste stagebezoek. Voor de studenten uit onze versnelde en reguliere niveau-4-opleiding worden de examens m.b.t het gekozen uitstroomprofiel toegelicht. Dit jaar bieden we vier uitstroomprofielen aan: Trainer-Coach Fitness, Bewegingsagogie, Buurt- Onderwijs- en Sportmedewerker, Operationeel Sport- en Bewegingsmanager en ons nieuwe uitstroomprofiel Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl. Binnen elk profiel doet de student voor twee kerntaken examen. 

Wij wensen alle studenten heel veel succes met de afronding van hun examens!

Gezocht

  1. Stageplekken – Zijn er nog beschikbare stageplaatsen voor dit schooljaar, dan horen wij dat graag via bpvutrecht@rocmn.nl. Wij zijn met name op zoek naar Fitness leerbedrijven die een stageplek kunnen bieden aan onze studenten op niveau 2 binnen de opleiding Dienstverlenend Medewerker Sport & Recreatie. Maar ook andere stageplekken zijn zeer welkom.
  2. Examinatoren – Vind je het interessant om het Sport College te ondersteunen in de afname van examens binnen de uitstroomprofielen van onze niveau 4 studenten, dan horen wij dat graag. In de laatste lesperiode (mei en juni 2018) hebben onze studenten op school een eindgesprek ter afronding van de profielexamens. Dit eindgesprek gebeurt volgens het ‘4-ogen-principe’, waarbij wij het waardevol vinden dit gesprek met een beoordelaar van het Sport College en een beoordelaar uit het werkveld te voeren. Uiteraard ontvang je hiervoor een financiële vergoeding van ons. Interesse? Neem dan contact op met Diana Aliar d.aliar@rocmn.nl 030 – 754 7230.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: