Nieuwe profielen in Amersfoort schooljaar 2018–2019

Vanaf schooljaar 2018-2019 bieden we twee nieuwe profielen aan in Amersfoort: SBG en BOS

SBG
De afkorting SBG staat voor sport, bewegen en gezondheid. Binnen SBG wordt er gewerkt in de thema’s van het BRAVO principe. De afkorting staat voor bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. In dit profiel wordt ook gewerkt met specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan geestelijk/verstandelijk gehandicapten, mensen met gedragsproblematiek, chronische zieken, (demente) ouderen etc. Stages binnen SBG kunnen gelopen worden in de fysiotherapie, verslavingsklinieken (met sport), voedingscentra, gezondheids- en fitnesscentra, verzorgingstehuizen etc. In dit werkveld kunnen studenten uiteindelijk ook aan de slag gaan.

BOS
Het profiel BOS staat voor een driehoek met de pijlers buurt, onderwijs en sport. Stage vindt vaak plaats binnen het basisonderwijs, denk aan gymles geven op basisscholen. Binnen dit profiel wordt ook een eindproject gedaan. Het project moet voldoen aan minimaal twee van de drie pijlers. Het keuzedeel Gezonde Leefstijl hoort bij dit profiel. Wat kan je uiteindelijk met dit profiel in het werkveld? Studenten kunnen werk zoeken als buurtsportcoach, werken op een sport bso (buitenschoolse opvang), gymles geven op basisscholen (onder supervisie) etc.
 

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: