Keuzedelen Sport College Utrecht

Vanaf januari 2018 kunnen alle studenten van leerjaar 1 en 2 een keuze maken uit de verschillende keuzedelen die het Sport College aanbiedt. Schooljaar 2018-2019 starten onze studenten met de door hen gekozen keuzedelen. Keuzedelen stellen de student in staat een deel van de opleiding zelf vorm te geven. Ze zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn, maar ook bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. 
Om onze studenten te helpen bij hun keuze ontvangen ze een informatiegids met daarin het aanbod per leerjaar. Ook zijn er ondersteunende voorlichtingsfilmpjes. Dit alles helpt de student bij het maken van een goede keuze.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: